środa, 13 kwietnia 2016

Witam po przerwie
Musiałam uporządkować swoje życie by nadal zajmować się tym co sprawia mi największą frajdę.
Dzisiaj przypomniałam sobie o małej niespodziance od losu, która mnie niezmiernie cieszy i motywuje.
Zostałam zaproszona do pomocy w przetłumaczeniu wzoru swetra z książki Rachael Herron "Kocha, nie kocha". Panu tłumaczowi Krzysztofowi Mazurkowi serdecznie dziękuje i życzę dużo sukcesów. Otrzymałam jeden egzemplarz książki wraz z dedykacją.

Welcome after break.
I need to order my life to do the things I like the much. Today I remind myself about small surprise I had in my life, which makes smile on my face and motivation. I was invited to help translate the pattern of sweater from book of Rachael Herron from English to Polish. I received from Krzysztof Mazurek one example of ready book for Polish market.