niedziela, 21 stycznia 2018

MOJA KOCHANA BABCIA NAUCZYŁA MNIE DZIERGAĆ :)


Rzadko publikuje zdjęcia, na których ja sama coś dziergam. To jest wyjątkowe, zrobione podczas spotkania z moimi siostrami, z którymi trudno spotkać się razem w jednym czasie. Tylko ja na nim robię na szydełku, moje siostry nie załapały tego bakcyla. Mimo wszystko wielką przyjemnością było szydełkowanie w ich towarzystwie. Jestem wdzięczna, że nauczyły mnie tego moja mama i babcia. Często najczęściej w okresie jesienno-zimowym wieczorami zasiadały i razem wspólnie coś dziergały, ja jako  6 letnie dziecko bardzo się tym interesowałam i uczyłam się bardzo szybko. Miałam ku temu niesamowitą łatwość przyswajania tej wiedzy - od razu zrobiłam 6 metrowy łańcuszek. Równocześnie z szydełkowaniem bardzo szybko przyswoiłam podstawy robienia na drutach. Potem już tylko uczyłam się z dostępnej wówczas literatury, najwięcej wyciągałam  z opisów wzorów z magazynów typu "Sandra". W podstawówce już byłam posiadaczką własnoręcznie wykonanego swetra. Wciągało mnie to niesamowicie i co najważniejsze pomogło przetrwać czasami trudne chwile, bo zamiast się martwić oddawałam się temu szaleństwu...

I rarely publish photos on which I am knitting or crochetting. This is exceptional, made during a meeting with my sisters, with whom it is difficult to meet together at one time. Only I crochet on it, my sisters did not get this bug. After all, it was a great pleasure to crochet in their company. I am grateful that my mother and grandmother taught me that. Often, in the autumn and winter, they often sat in the evenings and knit together, as a 6-year-old child I was very interested and learned very quickly. I had the incredible ease of acquiring this knowledge - I immediately made a 6-meter chain. At the same time, I quickly learned the basics of knitting on crocheting. Then I only learned from the literature available at the time, the most I drew from descriptions of designs from "Sandra" type magazines. In primary school I was already the owner of a hand-made sweater. It caught me incredibly and most importantly it helped to endure difficult times, because instead of worrying, I devoted myself to this madness ...